home

In de pers

Hilde Crevits bezoekt honderdste Exentraschool

Exentra heeft alweer een belangrijke stap gezet in de uitbouw van het maatschappelijk belang.

 

Artikel in Het Nieuwsblad en Het Belang van Limburg - Vier mythes over hoogbegaafde kinderen doorprikt.

Het ECHA accrediterings comité heeft Exentra vzw officieel als 'European Talent Centre' erkend.

Nieuws

Deze info-avond is bedoeld voor scholen die geïnteresseerd zijn in de opleiding 'Differentiatie voor sterke en (hoog)begaafde leerlingen in het basisonderwijs'.

Scholen hebben doorheen de jaren ruime ervaring opgebouwd in de zorg naar beneden toe. De groep van sterke en (hoog)begaafde kinderen (20% van je leerlingen) blijven hierdoor te vaak op hun honger zitten. Om deze kinderen de nodige uitdaging aan te bieden en hen uit hun hangmat en comfortzone te halen is een doorgedreven aanpak doorheen de ganse school van essentieel belang.

Ook in Kortrijk, Gent, Leuven en Hasselt kan u voor uw kind terecht bij één van onze kinderpsychologen voor advies of opvolging. 

25 januari, 15 februari en 8 maart in Leuven

25 januari en 6 maart in Hasselt

9 februari en 20 maart in Kortrijk

30 januari, 27 maart en 24 april in Melle (bij Gent)

Prof.dr. Tessa Kieboom, directeur van Exentra vzw, heeft de Mensa-fonds award gewonnen voor haar werk rond hoogbegaafheid. 

Interessant

Onderzoek wijst uit dat hoogbegaafde volwassenen geregeld met vragen zitten over eigen functioneren. Ze trachten hun potentieel volop tot ontwikkeling te laten komen en stellen gaandeweg vast tegen een aantal valkuilen aan te lopen. Het zou daarom handig zijn te weten wat het betekent hoogbegaafd te zijn.

KUNSTig kamp, Schrijf je wild, Hooggevoeligheid en Sociaal-emotioneel welbevinden light: dat zijn de workshops in de vakantie voor kinderen uit de lagere school. 

De Universiteit Hasselt heeft een leerstoel opgericht rond hoogbegaafdheid. Wetenschappers, over disciplines heen, buigen zich over zowel hoogbegaafdheid op de werkvloer als in het onderwijs.