Agenda

21
sep
Cursus
Oudercursus kleuter, lager en secundair onderwijs - Leuven

In deze cursus reiken we je de handleiding van hoogbegaafdheid aan. Als ouder ben je uiteraard zeer nauw betrokken bij de ontwikkeling van je kind en uit onze jarenlange ervaring is gebleken dat een aantal cruciale inzichten kunnen helpen om deze zo optimaal mogelijk te kunnen laten verlopen.

Leuven
19:00
tot
22:00
26
sep
Cursus
Oudercursus kleuter, lager en secundair onderwijs - Antwerpen

In deze cursus reiken we je de handleiding van hoogbegaafdheid aan. Als ouder ben je uiteraard zeer nauw betrokken bij de ontwikkeling van je kind en uit onze jarenlange ervaring is gebleken dat een aantal cruciale inzichten kunnen helpen om deze zo optimaal mogelijk te kunnen laten verlopen.

 

Berchem
19:00
tot
22:00
28
sep
Cursus
Professioneel omgaan met hoogbegaafde leerlingen in het secundair onderwijs - Antwerpen

Driedaagse cursus voor directies, coördinatoren, leerlingbegeleiders, leerkrachten en CLB-medewerkers uit alle richtingen van het secundair onderwijs.

Berchem
09:30
tot
16:30
3
okt
Trajecten
Mindset - traject voor hoogbegaafde kinderen in het basisonderwijs (L2-L6) - Antwerpen

Een valkuil die bij hoogbegaafde kinderen vaak voorkomt, is de angst om fouten te maken. Deze angst zorgt er voor dat het kind gehinderd wordt in het benutten van zijn potentieel. Het kind probeert fouten maken te vermijden en het leert daardoor niet om zijn comfortzone te verlaten.  Daarnaast leggen hoogbegaafde kinderen zichzelf vaak hoge standaarden op waardoor ze een foutloos parcours willen afleggen. Dit belemmert hen opnieuw in het benutten van hun potentieel en brengt hen in een fixed mindset.

 

Berchem
09:30
tot
12:00
3
okt
Trajecten
Mentale coaching voor studerende jongeren - Antwerpen

Binnen Exentra hebben we een nieuwe aanpak ontwikkeld om jongeren tools aan te reiken om hun potentieel te ontwikkelen en beter te leren benutten zodat ze er daadwerkelijk plezier aan kunnen beleven. Het kunnen benutten van potentieel is vaak voor hoogbegaafde jongeren en hun ouders een echte issue. Zeker ook binnen de schoolse context duikt vaak de vraag op of hoogbegaafde jongeren wel de nodige studieskills verwerven om tijdens hun schoolloopbaan succesvol te kunnen zijn. Al van in de lagere school neemt de angst bij heel wat ouders stilaan meer en meer toe omdat ze merken dat hun kind met weinig inspanning mooie resultaten behaalt. Studeren hoeft niet te gebeuren en de tips die in de klas gegeven worden, worden niet of nauwelijks toegepast. Andere ouders maken zich dan weer grote zorgen omdat het potentieel dat hun kind bezit zich niet verzilvert in schoolresultaten. Deze blijven vaak ondermaats en ouders ervaren hun kind daardoor als lui en ongeïnteresseerd. Nog andere ouders zien hun kind veel en gedetailleerd leren, waardoor zeer mooie resultaten neergezet worden, met als veel voorkomende keerzijden: faalangst, zorgen en stress. 

 

Berchem
14:00
tot
17:00
3
okt
Cursus
Activate - cursus volwassenen - Antwerpen

Onderzoek wijst uit dat hoogbegaafde volwassenen geregeld met vragen zitten over eigen functioneren. Ze trachten hun potentieel volop tot ontwikkeling te laten komen en stellen gaandeweg vast tegen een aantal valkuilen aan te lopen. Het zou daarom handig zijn te weten wat het betekent hoogbegaafd te zijn. Bovendien zorgt het ontwikkelen van copingsmechanismen er voor dat je, zelfs ook al ben je heel succesvol, van deze krachtige eigenschappen (nog meer) kan genieten. Je wordt er zelf, alsook je omgeving en bij extrapolatie de hele maatschappij alleen maar mooier mee.

Berchem
19:00
tot
22:00
Volgeboekt
5
okt
Trajecten
VerderDenkplaneet (L3-L6) - Antwerpen

Heb je het gevoel dat je kind zich niet moet inspannen op school? Fladdert je kind door de leerstof zonder structuur? Maak je je zorgen om de inzet en de werkhouding van je kind? Gaat je kind moeilijkheden uit de weg?
Haal je kind uit zijn comfortabele hangmat met de VerderDenkplaneet!

Berchem
13:30
tot
16:00
Volgeboekt
10
okt
Trajecten
VerderDenkplaneet (L3-L6) - Leuven

Heb je het gevoel dat je kind zich niet moet inspannen op school? Fladdert je kind door de leerstof zonder structuur? Maak je je zorgen om de inzet en de werkhouding van je kind? Gaat je kind moeilijkheden uit de weg?

Haal je kind uit zijn comfortabele hangmat met de VerderDenkplaneet!

Leuven
13:30
tot
16:00
10
okt
Avondlezing
Lezing: Hoogbegaafd of gewoon sterk? Wat is het verschil? Een inleiding. - Nazareth

Wat is hoogbegaafdheid nu echt, en wat niet? En vooral: hoe zorgen we ervoor dat hoogbegaafden zich goed in hun vel blijven voelen en hun capaciteiten laten zien? Dit is het centrale thema van onze lezingen.
 

Nazareth, Gent
19:30
tot
21:30
11
okt
Trajecten
Dolfijntjes - Een uitdaging voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong - Antwerpen

Het Dolfijntjestraject geeft aandacht aan de eigenheid van sterke kleuters. Sterke kleuters voelen zich vaak anders of onbegrepen in de eigen klassituatie. Ze zijn zoekend naar ontwikkelingsgelijken en kinderen die gelijkaardige interesses hebben, maar vinden deze niet makkelijk in de eigen klas. Daardoor komt hun sociaal-emotioneel welbevinden in het gedrang en geven ze vaak signalen ongelukkig te zijn of uiten ze psychosomatische klachten.

Berchem
10:00
tot
12:00
16
okt
Cursus
Professioneel omgaan met hoogbegaafde leerlingen in het basisonderwijs - Binnenklasdifferentiatie voor sterke leerlingen - Antwerpen

In deze cursus, verspreid over twee lesdagen, zie je hoe een goed zorgbeleid voor sterke en hoogbegaafde leerlingen op school gerealiseerd kan worden. We vertrekken vanuit een algemeen overzicht om in deze cursus de binnenklasdifferentiatie in het bijzonder uit te diepen. Je zal ontdekken hoe een leervoorsprong een leidraad kan zijn bij het aanbieden van differentiatie zonder dat dit een signaal is van hoogbegaafdheid.

Berchem
09:30
tot
16:30
Volgeboekt
17
okt
Cursus
Professioneel omgaan met kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong - Zorgbeleid - Antwerpen

Deze tweedaagse cursus, voor kleuterleiders en kleuterleidsters, zorgleerkrachten en directies kleuteronderwijs, geeft je meer zicht op de didactische noden van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Het versneld aanbieden van toekomstige leerstof wordt in vraag gesteld en je wordt geprofessionaliseerd in differentiatietechnieken en -materialen voor deze kleuters.

Berchem
09:30
tot
16:30
30
okt
Workshopdays
Vakantieworkshop: Sociaal-emotioneel welbevinden light (L1-L2) - Antwerpen

Hoogbegaafde kinderen bezitten heel wat talenten die tot ontplooiing moeten worden gebracht. Om talent optimaal te kunnen ontwikkelen moet een kind zich als een vis in het water voelen om voluit voor passie en interesse te kunnen gaan. Omdat de omgeving (gezin, school, buitenschool) niet altijd voldoende afgestemd is op de noden van deze kinderen, lopen ze het risico een deuk te krijgen in hun sociaal-emotioneel welbevinden. Er zijn dus tools nodig om tot een vlotte communicatie en samenwerking met de omgeving te komen, ook al op jonge leeftijd. Door deze vaardigheden krijgt talent pas echt de kans om te groeien!

Berchem
10:00
tot
16:00
6
nov
Trajecten
Sociaal-emotioneel welbevinden (L4-L6) - Antwerpen

Hoogbegaafde kinderen bezitten heel wat talenten die tot ontplooiing moeten worden gebracht. Om talent optimaal te kunnen ontwikkelen moet een kind zich als een vis in het water voelen om voluit voor passie en interesse te kunnen gaan. Omdat de omgeving (gezin, school, buitenschool) niet altijd voldoende afgestemd is op de noden van deze kinderen, lopen ze het risico een deuk te krijgen in hun sociaal-emotioneel welbevinden. Er zijn dus tools nodig om tot een vlotte communicatie en samenwerking met de omgeving te komen, ook al op jonge leeftijd. Door deze vaardigheden krijgt talent pas echt de kans om te groeien!

Berchem
13:30
tot
16:00
8
nov
Trajecten
Mindset - traject voor hoogbegaafde kinderen in het basisonderwijs (L2-L6) - Gent

Een valkuil die bij hoogbegaafde kinderen vaak voorkomt, is de angst om fouten te maken. Deze angst zorgt er voor dat het kind gehinderd wordt in het benutten van zijn potentieel. Het kind probeert fouten maken te vermijden en het leert daardoor niet om zijn comfortzone te verlaten. 

Nazareth, Gent
09:30
tot
12:00
9
nov
Avondlezing
Exentra on tour: het coachen van toptalent - Antwerpen

De laatste nieuwigheid op het internationale speelveld van hoogbegaafdheid is de link met topsport. Wat kunnen we leren van het coachen van toptalent? Hoe kunnen we hoogbegaafde kinderen van jongs af trainen in skills die nodig zijn voor een krachtige ontwikkeling en het leveren van prestaties? Binnen Exentra volgen we deze vernieuwingen kort op en passen we deze technieken reeds meerdere jaren toe in een praktijkgerichte context. Graag delen we de effecten van deze vernieuwde aanpak en misschien pik je zelf een aantal praktische tips op om er met je kind of voor jezelf mee aan de slag te gaan!

Berchem
19:30
tot
21:30
13
nov
Trajecten
Mentale coaching voor studerende jongeren - Groningen

Binnen Exentra hebben we een nieuwe aanpak ontwikkeld om jongeren tools aan te reiken om hun potentieel te ontwikkelen en beter te leren benutten zodat ze er daadwerkelijk plezier aan kunnen beleven. Het kunnen benutten van potentieel is vaak voor hoogbegaafde jongeren en hun ouders een echte issue. Zeker ook binnen de schoolse context duikt vaak de vraag op of hoogbegaafde jongeren wel de nodige studieskills verwerven om tijdens hun schoolloopbaan succesvol te kunnen zijn.

Al van in de lagere school neemt de angst bij heel wat ouders stilaan meer en meer toe omdat ze merken dat hun kind met weinig inspanning mooie resultaten behaalt. Studeren hoeft niet te gebeuren en de tips die in de klas gegeven worden, worden niet of nauwelijks toegepast. Andere ouders maken zich dan weer grote zorgen omdat het potentieel dat hun kind bezit zich niet verzilvert in schoolresultaten. Deze blijven vaak ondermaats en ouders ervaren hun kind daardoor als lui en ongeïnteresseerd. Nog andere ouders zien hun kind veel en gedetailleerd leren, waardoor zeer mooie resultaten neergezet worden, met als veel voorkomende keerzijden: faalangst, zorgen en stress. 

Groningen
09:00
tot
16:00
13
nov
Cursus
Meer dan intelligent - Hoe kan je als ouder het potentieel van je kind aanspreken? - Groningen

Als ouder heb je je zeker al verdiept in wat het betekent een hoogbegaafde zoon of dochter in huis te hebben. In deze opleiding voor ouders willen we hierin een stap verder gaan en je meer inzicht geven in de krachtige eigenschappen waar hoogbegaafdheid voor staat. We duiden het verhoogd bewustzijn dat speelt voor zowel je kind zelf alsook voor zijn omgeving.

Groningen
19:00
tot
22:00
14
nov
Cursus
Workshop voor leerkrachten: Hoe ga je op school om met het zijnsluik van hoogbegaafde leerlingen? - Groningen

Een hoogbegaafde leerling in je klas kan je als leraar voor heel wat uitdagingen plaatsen. Veeleer heeft het hoogbegaafd zijn een grotere impact op het functioneren op school dan de cognitieve sterkte die met hoogbegaafdheid gepaard gaat. Mentale processen spelen absoluut een rol en kunnen hindernissen vormen in het (durven) benutten van potentieel.

Groningen
09:00
tot
16:00
21
nov
Avondlezing
Lezing: Krijgt je kind op school het aanbod dat het nodig heeft? - Hasselt

Onze dagelijkse praktijk met ouders van hoogbegaafde kinderen leert ons dat vele ouders specifieke vragen hebben over allerlei aspecten van het schoolleven van hun kind. In deze sessie gaan we dieper in op veelgehoorde vragen die onder meer betrekking hebben op schoolkeuze, verwachtingen van de school en onderwijsinterventies voor sterke en hoogbegaafde kinderen.
 

Hasselt
19:00
tot
22:00
28
nov
Cursus
Workshop voor leerkrachten: Onderpresteren anders bekeken - Groningen

Tijdens deze opleiding voor leraren primair en voortgezet onderwijs nemen we het begrip onderpresteren onder de loep. We maken een vergelijking met de aanpak die binnen de sport gangbaar is voor getalenteerde jonge sporters. Hoe worden zij begeleid naar het topsportniveau en wat is daar voor nodig? Op die manier kunnen we nagaan welke lessen we kunnen trekken voor leerlingen met een intellectueel talent. Is het dan nog zo verstandig om onderpresteren in de spotlight te zetten en wil überhaupt wel elke hoogbegaafde leerling zelf een prestatie neerzetten. We geven in deze workshop ook inzage in hoe hoogbegaafde leerlingen vanuit hun eigenheid zèlf willen omgaan met een prestatie. Voor de ene is dit een must terwijl de ander liever niet wenst dat een geleverde prestatie tot een volgende verwachting zou leiden.

Groningen
09:00
tot
16:00
14
dec
Avondlezing
Lezing: Hoogbegaafd of gewoon sterk? Wat is het verschil? Een inleiding. - Antwerpen

Wat is hoogbegaafdheid nu echt, en wat niet? En vooral: hoe zorgen we ervoor dat hoogbegaafden zich goed in hun vel blijven voelen en hun capaciteiten laten zien? Dit is het centrale thema van onze lezingen.

 

Berchem
19:30
tot
21:30
10
jan
Trajecten
Mindset - traject voor hoogbegaafde kinderen in het basisonderwijs (L2-L6) - Hasselt

Een valkuil die bij hoogbegaafde kinderen vaak voorkomt, is de angst om fouten te maken. Deze angst zorgt er voor dat het kind gehinderd wordt in het benutten van zijn potentieel. Het kind probeert fouten maken te vermijden en het leert daardoor niet om zijn comfortzone te verlaten.  Daarnaast leggen hoogbegaafde kinderen zichzelf vaak hoge standaarden op waardoor ze een foutloos parcours willen afleggen. Dit belemmert hen opnieuw in het benutten van hun potentieel en brengt hen in een fixed mindset.

Hasselt
09:30
tot
12:00
11
jan
Trajecten
VerderDenkplaneet (L3-L6) - Antwerpen

Heb je het gevoel dat je kind zich niet moet inspannen op school? Fladdert je kind door de leerstof zonder structuur? Maak je je zorgen om de inzet en de werkhouding van je kind? Gaat je kind moeilijkheden uit de weg?

Haal je kind uit zijn comfortabele hangmat met de VerderDenkplaneet!

Berchem
13:30
tot
16:00
18
jan
Cursus
Activate - cursus volwassenen - Nazareth, Gent

Onderzoek wijst uit dat hoogbegaafde volwassenen geregeld met vragen zitten over eigen functioneren. Ze trachten hun potentieel volop tot ontwikkeling te laten komen en stellen gaandeweg vast tegen een aantal valkuilen aan te lopen. Het zou daarom handig zijn te weten wat het betekent hoogbegaafd te zijn. Bovendien zorgt het ontwikkelen van copingsmechanismen ervoor dat je, zelfs ook al ben je heel succesvol, van deze krachtige eigenschappen (nog meer) kan genieten. Je wordt er zelf, alsook je omgeving en bij extrapolatie de hele maatschappij alleen maar mooier mee.

Gent, Nazareth
19:00
tot
22:00
20
feb
Trajecten
Mindset - traject voor hoogbegaafde kinderen in het basisonderwijs (L2-L6) - Antwerpen

Een valkuil die bij hoogbegaafde kinderen vaak voorkomt, is de angst om fouten te maken. Deze angst zorgt ervoor dat het kind gehinderd wordt in het benutten van zijn potentieel. Het kind probeert fouten maken te vermijden en het leert daardoor niet om zijn comfortzone te verlaten.  Daarnaast leggen hoogbegaafde kinderen zichzelf vaak hoge standaarden op waardoor ze een foutloos parcours willen afleggen. Dit belemmert hen opnieuw in het benutten van hun potentieel en brengt hen in een fixed mindset.

Berchem
09:30
tot
12:00
22
feb
Trajecten
Verderdenkplaneet (L1-L2) - Antwerpen

Heb je het gevoel dat je kind zich niet moet inspannen op school? Fladdert je kind door de leerstof zonder structuur? Maak je je zorgen om de werkhouding van je kind?

Haal je kind uit zijn comfortabele hangmat met de Verderdenkplaneet! 

Berchem
09:30
tot
12:00
8
mrt
Cursus
Oudercursus kleuter, lager en secundair onderwijs - Nazareth, Gent

In deze cursus reiken we je de handleiding van hoogbegaafdheid aan. Als ouder ben je uiteraard zeer nauw betrokken bij de ontwikkeling van je kind en uit onze jarenlange ervaring is gebleken dat een aantal cruciale inzichten kunnen helpen om deze zo optimaal mogelijk te kunnen laten verlopen.

Nazareth - Gent
19:00
tot
22:00
20
mrt
Cursus
Oudercursus kleuter, lager en secundair onderwijs - Hasselt

In deze cursus reiken we je de handleiding van hoogbegaafdheid aan. Als ouder ben je uiteraard zeer nauw betrokken bij de ontwikkeling van je kind en uit onze jarenlange ervaring is gebleken dat een aantal cruciale inzichten kunnen helpen om deze zo optimaal mogelijk te kunnen laten verlopen.

Hasselt
19:00
tot
22:00
19
apr
Trajecten
VerderDenkplaneet (L3-L6) - Antwerpen

Heb je het gevoel dat je kind zich niet moet inspannen op school? Fladdert je kind door de leerstof zonder structuur? Maak je je zorgen om de inzet en de werkhouding van je kind? Gaat je kind moeilijkheden uit de weg?

Haal je kind uit zijn comfortabele hangmat met de VerderDenkplaneet!

Berchem
13:30
tot
16:30